Medal i on.

Zaprojektowałam medal,

Odznakę dla zwycięzcy,

Zwycięzcą jest ten,

Kto zwyciężył pierwszy:

Pierwszy pokochał

Zwierzęta świata,

I światu pomógł,

I pomaga nadal.

Nadaje głos,

Ważniejszym sprawom,

Sprawnie dryfuje

Między snem a jawą,

Jawnie wyklucza

Zło i zła przeciek,

Czynnie i dumnie,

Jest dobrym człowiekiem.

A medal wygląda,

Jak kula ziemska,

Aby pamiętać,

Że jest najważniejsza.

I nie jest ze złota,

Bo taka intencja,

Powstał po prostu,

Ze szczerego serca.